Het Gebouw

sinds 1983 in gebruik

Gebouw Stichting Masohi Deventer

Metamorfose

Start van de bouw 1982


Stichtingsgebouw 1983


Stichtingsgebouw anno 2020

Stichting Masohi Deventer heeft een eigen gebouw en daar zijn wij ontzettend trots op. Het gebouw is gelegen in het Oranje Kwartier, in de wijk Keizerslanden. In 1981 is de bouwvergunning door Gemeente Deventer vrijgegeven aan de stichting en is de Resa begonnen met de bouw in 1982. 

In 1983 is het gebouw opgeleverd en in gebruik genomen. Verschillende organisatie's hebben in dit gebouw kantoorruimte's gehad zoals Thuiszorg, Stimadizwo (drugs hulpverlening), Molukse Raad, Woningbouw Ieder1, Het Oranjehuis en nu Don Bosco.

Door de jaren zijn er een aantal onderhoud- en renovatie werkzaamheden verricht. We kunnen met trots zeggen dat de stichting, na de laatste aanpassingen, ontzettend verfraaid is. De allerlaatste aanpassing in het gebouw was het verplaatsen van de ondergrondse verwarmingsleidingen naar bovengronds. Dus we zitten sinds juli 2019 niet meer in de kou. 

Zo is in 2014 het dak opnieuw bedekt en zijn in 2015 de toiletgroepen gerenoveerd en is er een extra toilet bijgekomen. Gelijkertijd kreeg de keuken ook een totale makeover en is er meer ruimte gecreëerd. In de keuken is er een nieuw keukenblok geplaatst met inbouw keukenapparatuur. In 2016 werd de Foyer opnieuw geschilderd met frissere kleuren. Een jaar later in 2017 zijn de Grote Zaal en het Podium in een compleet nieuw jasje gestopt en is de ruimte beter geïsoleerd. In juli 2019 zijn de ondergrondse cv-leidingen ivm lekkage bovengronds geplaatst en kon de centrale verwarming weer in werking worden gesteld. En in september 2019 hebben wij in samenwerking met Don Bosco tijdens burendag de voorkant van de stichting een andere look gegeven. Ook hebben we, wederom met Don Bosco en vrijwilligers, aan de achterzijde de zeecontainer verplaatst en een grotere tuin gecreëerd.

De indeling van de ruimte's zijn hetzelfde gebleven, maar toch is het een totaal ander gezicht. De capaciteit van de ruimte's  kunt u lezen in de rubriek "Ruimte's". 

kortom: een totaal ander gezicht

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door:

RaboFonds, Oranjefonds, Gemeente Deventer, WijDeventer, Don Bosco, Donateurs Masohi, Think&Create, Multikit, Kitcentrale, Vrijwilligers Masohi.


Dit alles is mede mogelijk gemaakt door:

Oranjefonds, Gemeente Deventer, WijDeventer, RaboFonds, Don Bosco, Donateurs Masohi, Think&Create, Multikit, Kitcentrale, Vrijwilligers Masohi.