Stichting Masohi Deventer

Moluks Cultureel Centrum

2021

70 jaar Molukkers in Nederland

60 jaar Molukse Gemeenschap in Deventer

50 jaar Stichting Masohi Deventer


WELKOM OP ONZE WEBSITE 

STICHTING MASOHI

Als Belangenbehartiger van de Molukse gemeenschap van 1971 - 2007

De verhuizing van Molukkers vanuit de kampen/woonoorden naar de woonwijk in de Nederlandse samenleving als Deventer vond plaats in de jaren '61. De ondersteuning en begeleiding van de Molukse gemeenschap kwam van de toenmalige Commissariaat Ambonezen Zorg (C.A.Z.) Het maatschappelijk beleid en de nodige aandacht ging uit naar het opbouwwerk van de Molukse samenleving. Zo werd Stichting Masohi in 1971 opgericht en in 1983 kreeg de Stichting een eigen gebouw aan de Koningin Julianastraat. Er werd gewerkt aan de samenlevingsopbouw van de Molukse gemeenschap. Aan de orde kwamen onderwerpen als: integratie, samenwerking onderling en met andere groepen, educatie, recreatie, onderwijs, werkgelegenheid en de bewustwording van groepen afzonderlijk, als kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en vrouwen. Ook de samenwerking met andere bevolkingsgroepen kwam v.d. grond en werd er o.a. veel tijd gestoken in de Platform Allochtone Ouderen en buurtgericht werken. Ook was aandacht besteed aan maatschappelijke problemen, als drugshulpverlening en de ondersteuning van juiste keuzes in opleidingen. De inzet van opbouwwerkers en maatschappelijke werkers waren daarom erg belangrijk.

Hiervoor werden subsidies verstrekt door het Rijk en later door de plaatselijke Gemeentes.

  • In 2007 is het Gemeentelijk beleid veranderd t.a.v. welzijnsinstellingen en werden de subsidies stopgezet.

Als Moluks Cultureel Centrum vanaf 2007 tot nu

Er worden allerlei aktiviteiten en bijeenkomsten gehouden, zoals workshops, informatie- dagen over actuele onderwerpen, benefiet-concerten, line-dansen, muziek- en zangavonden, culturele feestdagen, het vertellen van de Molukse geschiedenis en haar cultuuraspecten aan groepen, burendagen, etcetera. Masohi is voor zowel de Molukse gemeenschap als de Deventerse samenleving met haar culturele verscheidenheid.

De inzet van vrijwillig(st)ers blijft hierbij van grote waarde. Masohi genereert gelden door aanvragen bij verscheidene fondsen, gemeente en donaties.

Samenwerkingsverbanden:

Er wordt al sinds 2018 samengewerkt met het Centrum voor Diversiteit en Samenleving (CDS) en zijn er bijeenkomsten gehouden over actuele onderwerpen als bv. dementie. Sinds 2019 is Don Bosco gehuisvest in de linkervleugel van het Masohi-gebouw. 

Openingstijden Masohi

S'AVONDS EN OVERDAG

De stichting draait geheel op vrijwilligers. Vandaar dat het gebouw niet altijd bemand is. Maar sinds 11 februari 2020 is het weer open voor dagelijks bezoek. Heeft u zin om een kopje koffie/thee te drinken of gezellig een borreltje te nuttigen. Of wilt u werk verrichten op uw laptop (Flexwerk) buiten de deur, dan is dit ook mogelijk in het gebouw van Masohi. U kunt namelijk ook gebruik maken van onze WIFI.

Openingstijden zijn:  

IN VERBAND MET DE GENOMEN VOORZORGS MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS, IS HET STICHTINGSGEBOUW VOORLOPIG GESLOTEN.

maandagavond van         19.00 uur - 22.00 uur

dinsdagmiddag van         13.00 uur - 17.00 uur

donderdagmiddag van    13.00 uur - 17.00 uur

vrijdagavond vanaf           19.00 uur
 

Vrijwilligers gezocht

Wij hebben jullie nodig!!!!!!!!!!!!!

Samen kunnen we leuke activiteiten organiseren. Heb je leuke ideeën of wil je activiteiten organiseren.....alle hulp is welkom!!!! Meld je aan en stuur een mail naar info@masohi.org 

Don Bosco

PER 1 JUNI IN STICHTING MASOHI

Don Bosco is een organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen en organiseren van activiteiten op het gebied van jeugd, jongeren en jong volwassenen in Deventer en omgeving. Don Bosco en Stichting Masohi hebben de intentie om samenwerking aan te gaan. 


Met de hand getekende landkaart op schaal

De stichting beschikt, gelukkig nog steeds, over een zeldzame en zeer gedetailleerde tekening op schaal. Hier zijn er eind jaren '70 maar een paar van gemaakt door dhr. B. Leatemia. Tijdens de opening van het stichtingsgebouw in 1983 heeft hij deze geschonken aan Masohi. De tekening is getekend met pen, stift en potlood. Helaas is het door ouderdom aan het vervagen. Dhr. B. Leatemia was één van de ouderen van de 1ste generatie Molukkers in Nederland. 

Wilt u dit kunstwerk van dichtbij bewonderen dan kunt u op een van de dagen dat het gebouw geopend is komen bezichtigen.

Logo Stichting Masohi

Ontworpen in 1972 door dhr. L. Souhuwat

De logo zag er eerst anders uit en bestond uit 4 gedetailleerd getekende handen, die alle vier verschillende kleuren hadden. Namelijk zwart, bruin, geel en wit. Dit symboliseert de 4 rassen in de wereld. Later is de logo nog veranderd in 5 handen (zonder medeweten van ontwerper). In 2000 is de logo weer door dhr. Louis Souhuwat veranderd in 4 handen en in een nieuw modern strak jasje gestopt.

RIP. bung Louis Souhuwat 2019